نمایشگاه
CISIL 2016 vials hplc
- May 23, 2016 -



عزیزم همه

ما صمیمانه از شما دعوت میکنیم تا به ما مراجعه کنید:


CISILE 2016

مرکز کنوانسیون ملی پکن

22 ماه مه - 2014/06/25


CISILE بزرگترین کنفرانس سالانه و نمایشگاه سالانه علوم آزمایشگاهی است.

ما محصولات جدیدمان را نمایش خواهیم داد و ما دوست داریم که شخصا شما را ملاقات کنیم و در مورد امکان افزایش همکاری های تجاری ما بحث کنیم.


منتظر ماندن به زودی باشید.

تیم ALWSCI