اخبار
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
محصول جدید - 0.3 میلی لیتر موضوع کوتاه PP پیچ میکرو ویال
- Dec 09, 2015 -

عزیز همه،

0.3 میلی لیتر ص پیچ ویال، که کاملا می تواند سازگار با ما 9 mm پیچ درپوش تهیه شده است.

ادغام میکرو درج در ویال در پر کردن نه تنها کار صرفه جویی برای enduser اما همچنین امن تر است.

به عنوان نمونه بزرگتر و handier ظرف در دست از آن هنگام استفاده از فقط جداگانه میکرو وارد است.

همچنین از میکرو درج امن تزریق سوزن محور حق طراحی تضمین می کند.

باز بزرگتر برای اطمینان از نفوذ سوزن مناسب.

برخی از سهام در دسترس است.

در انتظار پرسش شما را با علاقه.