اخبار
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
محصول جدید - فنجان شیشه ای گردن با 0.2 میلی لیتر میکرو درج.
- May 04, 2016 -


حجم نمونه در کروماتوگرافی کوچکتر و کوچکتر می شود و در نتیجه، دستیابی به این حجم های میکروی بسیار مهم است. در حالی که در گذشته بسیاری از میکرو ویال ها مورد استفاده قرار گرفتند که نیاز به یک آداپتور برای اجرای در دستگاه اتمسفر داشتند، امروزه مردم ترجیح می دهند که دارای موقعیت ایستاده ایمن باشند و به آسانی می توانند در دستگاه و همچنین در آزمایشگاه یا در داخل یک قفسه ویال

 

جنبههای ایمنی بیشتر با میکرو ویلیس، تزریق بدون سوزن بدون سوزن، دستکاری ایمن در هنگام پر کردن و همچنین مهر و موم عالی از ظرف نمونه است.

 

با احترام،

تیم ALWSCI.