اخبار
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
کار گروهی در کوه کوهستان هونگ شان
- Dec 09, 2015 -

ALWSCI معمولا انتظار کار تیمی هر فصل و این بار ما را به قله کوهستان هونگ شان تصمیم گرفت. کوه زرد یکی از معروف ترین کوه در چین، در جنوب استان آنهویی نهفته است.

بالا رفتن از کوه خیلی خسته بود اما ما یاد گرفتیم که اصرار دارند ما را تشویق و کمک به یکدیگر. یک کوه زیبا واقعی، شما می توانید درمان بصری داشته باشد.

تیم ALWSCI

Sep 12، 2015